Informatie & aanmelden bewoner

Kennismaking en opname in ons hospice

Overweegt u voor uzelf of een naaste een verblijf in hospice De Vier Vogels? Maak dan een afspraak voor een kennismaking en rondleiding in ons huis. Onze coördinatoren Hospicezorg nemen graag de tijd voor u. Ook kan één van de coördinatoren u thuis of in het ziekenhuis bezoeken.


Iedereen kan een plaats in ons hospice aanvragen: u als toekomstige bewoner zelf of de familie. Uiteindelijk moet de officiële aanvraag wel van een (huis)arts/transferverpleegkundige of verwijzer komen.

Geen Selectie

Specifieke wensen

De coördinator neemt uitgebreid de tijd tijdens het kennismakingsgesprek om met u als toekomstige bewoner uw specifieke verlangens of wensen door te nemen. Alle wensen en afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd zodat deze afspraken voor alle betrokken partijen helder zijn. Leven doe je op je eigen manier, sterven ook. Dat de bewoner tot het einde toe eigen regie houdt over zijn leven en zijn stervensproces, is voor ons vanzelfsprekend.

Levensverwachting

Het contact is eerst tussen de patiënt en (huis)arts en wanneer de arts erachter staat dat deze man/vrouw naar een hospice kan/moet, dan neemt hij/zij contact met ons op. Dit contact kan ook verlopen via specialisten en transferverpleegkundigen uit een ziekenhuis. De levensverwachting – naar verwachting maximaal drie maanden – van de bewoner is belangrijk in de acceptatie voor opname in het hospice. 

Wachtlijst

In overleg met onze coördinatoren kunnen wij mensen op de wachtlijst plaatsen als:

  1. zij nog niet in de terminale fase zijn; 
  2. de zieke zo lang mogelijk thuis wil blijven maar mantelzorg niet meer mogelijk is;
  3. het hospice op het moment van aanmelding geen kamers beschikbaar heeft.

Huisarts

Tijdens uw verblijf blijft uw eigen huisarts, indien mogelijk, uw behandelend arts. Is dat niet mogelijk, dan neemt de huisarts van het hospice de medische zorg over.  

Kosten en eigen bijdrage

Uw zorgverzekeraar vergoedt hospicezorg als de levensverwachting naar verwachting minder dan drie maanden is. Daarnaast geldt een eigen bijdrage van 45,- euro per dag voor de verblijfskosten in Hospice De Vier Vogels. Steeds meer zorgverzekeringen hebben deze eigen bijdrage voor hospicezorg in een aanvullend pakket opgenomen. In dat geval krijgt u de eigen bijdrage (deels) terug. Op Zorgwijzer vindt u de vergoedingen vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering. 

‘'Ik heb veel waardering voor de wijze waarop mijn moeder de laatste dagen van haar leven in De Vier Vogels is bijgestaan. Mede dankzij alle medewerkers van het hospice hebben wij deze verdrietige periode als een bijzondere gebeurtenis in ons leven ervaren.'’

— Familielid bewoner,