Betrokkenheid

Met de betrokkenheid van onze vrijwilligers, de verwijzers en sponsoren kunnen wij met het hospice een liefdevol en geborgen tweede thuis creëren. Voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, cultuur en levensstijl.