Samenwerkingen

Hospice De Vier Vogels werkt nauw samen met andere aanbieders van zorg- en hulpverlening in de omgeving. Het hospice hecht veel waarde aan een goede samenwerking. Hieronder vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners:


Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken

Als hospice zijn wij aangesloten bij het NPZR&o, het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken. Een belangrijke rol van dit netwerk is het tot stand brengen van verbindingen tussen alle zorgaanbieders binnen de palliatieve zorgketen, zoals thuiszorg, inloophuizen, hospices, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen met een palliatieve afdeling en vrijwilligers terminale zorg.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Het Hospice Rotterdam is lid van VPTZ, een landelijke vereniging waarbij ongeveer 200 organisaties zijn aangesloten die ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase. Deze organisatie onderhoudt onder meer de contacten met het ministerie en regelt de verdeling van de subsidie.

Laurens Thuiszorg

Het hospice heeft een samenwerkingsovereenkomst met Laurens Thuiszorg. Management van het verpleegkundig team en het co√∂rdinatieteam van het hospice bespreken de inzet van verpleegkundige zorg in het hospice met als doel de kwaliteit van zorg optimaal te houden.