Missie, visie & kernwaarden


Missie

Hospice De Vier Vogels is het oudste hospice van Rotterdam. In een sfeervol pand aan de Mathenesserlaan zijn we sinds 1999 een oase van rust in een hectische wereld, waar we palliatieve zorg en respijtzorg bieden.

Ons hospice staat open voor iedereen die aan het einde van zijn leven is gekomen en die laatste periode niet thuis kan of wil doorbrengen. Met onze kleinschalige professionele organisatie bieden wij huiselijkheid, rust en geborgenheid aan onze bewoners, maar ook aan hun familieleden en naasten. We zien sterven als een waardevolle periode in het leven, waarin het leven kan worden afgerond en men zich kan voorbereiden op het naderend levenseinde. Wij zetten ons in om deze laatste periode van het leven een zo hoog mogelijke kwaliteit te geven. Dat de bewoner tot het einde toe eigen regie houdt over zijn leven en zijn stervensproces, is voor ons een vanzelfsprekendheid. 

Visie

Wij bieden zorg in een warme en huiselijke sfeer, waarbij we liefdevolle en oprechte aandacht hebben voor onze bewoners en hun naasten en die dingen die zij belangrijk vinden. We hebben respect voor ieders eigenwaarde. We zijn een tolerante organisatie, waar ieder mens - van bewoner tot vrijwilliger, van verpleegkundige tot gast - kleuring geeft aan de dag. We vinden het belangrijk dat de periode rondom het levenseinde volgens de wens van de bewoner kan verlopen en zetten ons in om dat mogelijk te maken. Tot slot delen wij ook graag de wijsheid die we hebben opgebouwd omtrent palliatieve zorg in al die jaren met familie, professionals en geïnteresseerden.

Kernwaarden

Geborgenheid
Het is voor ons belangrijk om zo goed mogelijke pijnbestrijding en lichamelijke verzorging te bieden, maar tevens ook aandacht te hebben voor existentiële vragen - in het bewustzijn dat wij allen kwetsbare mensen zijn en onderdeel van een groter geheel. Dit vraagt om vanuit liefde en respect zorgvuldig een omgeving te creëren waar de bewoners en hun naasten geborgenheid voelen om dat te zeggen, te voelen en te doen wat zij willen op dat moment. 

Wijsheid
Binnen het hospice zijn we kundig en vaardig in het verzorgen van mensen in de palliatieve, terminale levensfase. We beschikken inmiddels over een jarenlange ervaring en zijn bekwaam in het adequaat uitvragen van de eventuele wensen van onze bewoners/cliënten. Deze kennis en kunde delen wij ook tijdens informatiebijeenkomsten en trainingen. 

Rust
In ons sfeervolle pand creëren wij een oase van rust in deze toch wel hectische wereld. We vertragen de tijd en hebben pure aandacht voor de bewoner. 

Eigenwaarde
Mensen hun eigenwaarde laten behouden is onze opdracht. Leven doe je op je eigen manier, sterven ook. Dat de bewoner tot het einde toe eigen regie houdt over zijn leven en zijn stervensproces, is voor ons vanzelfsprekend.