Historie

Het initiatief om een hospice op te richten ontstond bij Gidi Croes-Schneider (spiritueel adviseur), Cintha van den Toorn (fysiotherapeut/haptonoom en psychotherapeute) en Nel Parqui-Visser (fysiotherapeut met ervaring in een ander hospice). Zij vonden elkaar en deze initiatiefgroep werd aangevuld met Jaap Cuperus (penningmeester), Frans Reynders (huisarts) en Hans Boekhout (organisatieadviseur). Gezamenlijk vertegenwoordigden zij verschillende geestelijke stromingen: Joods, Rooms-Katholiek, Boeddhistisch, Vrijzinnig Protestants, Protestants en Antroposofisch.

Gezocht werd naar een kleinschalige setting, waar zoveel mogelijk de thuissituatie wordt benaderd: waarin veel kan en weinig wet of regel is. Een plek waar alle betrokkenen zichzelf kunnen zijn met ieders eigen talenten en inbreng. Eind november 1999 werd het huis geopend. De eerste bewoner kwam op 8 december en overleed op 15 december. Met ingang van het jaar 2000 draait het huis op volle toeren.