Klachtenregeling


Heeft u een klacht?

Hospice De Vier Vogels doet haar best u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar soms gaat er wel eens iets mis of kunnen zaken beter. Het kan dus voorkomen dat u niet tevreden bent over iets of iemand. 

Als dat zo is: laat het ons weten! Heeft u daar moeite mee, vraag dan iemand uit uw omgeving dat voor u te doen. Uw kritiek wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. 

Het is vaak het beste uw klacht te bespreken met een van onze coördinatoren of de locatiemanager. Als dat gesprek geen bevredigende oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van de Stichting Hospice De Vier Vogels. Het bestuur kan dan proberen alsnog het probleem samen met u op te lossen.

Mocht dit toch niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie van het landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ).

T (033) 760 10 70

E redinga@vptz.nl

W www.vptz.nl/over-ons/klachtencommissie