Klachtenregeling


Heeft u een klacht?

Hospice De Vier Vogels doet zijn best u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar soms gaat er wel eens iets mis of kunnen zaken beter. Het kan dus voorkomen dat u niet tevreden bent over iets of iemand. 

Als dat zo is: laat het ons weten! Heeft u daar moeite mee, vraag dan iemand uit uw omgeving dat voor u te doen. Uw kritiek wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. 

Het is vaak het beste uw klacht te bespreken met een van onze coördinatoren. Als dat gesprek geen bevredigende oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van de Stichting Hospice De Vier Vogels. Het bestuur kan dan proberen alsnog het probleem samen met u op te lossen.

Mocht dit toch niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie van het landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ).

T (033) 760 10 70

E redinga@vptz.nl

W www.vptz.nl/over-ons/klachtencommissie