Verwijzers

Wanneer genezing niet meer mogelijk is, staat de kwaliteit van leven voorop. Het is belangrijk om in samenspraak met uw patiënt te onderzoeken welke zorg het beste past. Wellicht is ons hospice een goede optie.

Wanneer genezing niet meer mogelijk is, staat de kwaliteit van leven voorop. Het is belangrijk om in samenspraak met uw patiënt te onderzoeken welke zorg het best bij hem of haar past. Staat veiligheid voorop of is de organisatie van de zorg thuis moeizaam, dan is ons hospice een goede optie. 


Rust en geborgenheid

In ons bijna-thuis-huis vinden terminaal zieke bewoners rust en geborgenheid. De medewerkers gaan met respect met de bewoners en zijn naasten om. Ongeacht leeftijd, inkomen, geloof, levensbeschouwing of achtergrond. Er is een vast team verpleegkundigen 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig en de huisarts is oproepbaar. Ervaren vrijwilligers zorgen voor het reilen en zeilen van het huis.

Opname-indicatie 

Wanneer u uw patiënt aanmeldt voor een verblijf in hospice De Vier Vogels, neemt de coördinerend arts van het hospice contact met u op. Zij bespreekt met u de conditie en de sociale context van uw patiënt en beslist over de opname. Gewichtsverlies, afname van energie en mobiliteit, minder eten en drinken, bedlegerig worden zijn belangrijke indicatoren voor een levensverwachting korter dan drie maanden.

Zelf medische zorg verlenen of overdragen?

De meeste huisartsen in Rotterdam Delfshaven en soms ook daarbuiten, blijven na een opname in hospice De Vier Vogels hun eigen patiënten behandelen. Heeft u uw praktijk buiten dit gebied, dan kunt u de zorg geheel aan de huisarts van het hospice overdragen. In overleg is het ook mogelijk om alleen de acute of medische zorg over te dragen en de sociale zorg zelf te blijven doen. Wanneer de huisarts van het hospice verantwoordelijk wordt voor de medische zorg, draagt u het patiëntendossier over.

Medische zorg

Met een vast team verpleegkundigen en een huisarts op afroep, biedt hospice De Vier Vogels palliatieve zorg aan de bewoners. Wij werken onder meer met medicijnpompen, vernevelapparatuur en zuurstofconcentrators: nagenoeg alles wat buiten de ziekenhuisbehoefte ligt.

Respijtzorg

Het kan zijn dat de zorg thuis tijdelijk te zwaar wordt voor met name de mantelzorger. Dit kan een reden zijn om voor een korte tijd in het hospice te verblijven. Een voorwaarde is wel dat iemand een levensverwachting heeft van maximaal 3 maanden. In tegenstelling tot respijtzorg in de chronische zorg kan deze respijtzorg niet worden ingepland. Het is afhankelijk van een vrije kamer. 

Euthanasiewens

In eerste instantie zet het hospice in op palliatieve zorg. Heeft uw patiënt een euthanasiewens die al uitgebreid met u is besproken én het palliatieve beleid in het hospice niet toereikend is, dan kunt u de euthanasie in het hospice uitvoeren, uiteraard mits aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Te allen tijde kunt u advies inwinnen van het Consultatief Palliatief Team.

Informatiebijeenkomst of lezing

De wijsheid die we hebben opgebouwd omtrent palliatieve zorg in al die jaren delen we ook graag met professionals en geïnteresseerden in vorm van informatiebijeenkomsten. Op verzoek geven wij lezingen over palliatieve zorg aan zorginstellingen, verenigingen en kerken. Heeft u belangstelling voor een informatiebijeenkomst of een lezing en wilt u meer weten, neem dan contact op met een van de coördinatoren van het hospice.

Kosten

De medische zorg in hospice De Vier Vogels wordt uit de zorgverzekering vergoed, net zoals de thuiszorg. Hierbij is een wettelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage verplicht. Voor het verblijf in het hospice vragen wij een bijdrage van € 40,00 per dag. Steeds vaker vergoeden ziektekostenverzekeringen deze kosten geheel of gedeeltelijk.

‘‘Hospice De Vier Vogels biedt warme en toegankelijke zorg in een huiselijke sfeer. Het is een organisatie waar je fijn mee kan samenwerken, is laagdrempelig benaderbaar en voert korte lijnen.’’

— Verwijzer Transferpunt VLZ Francisus Gasthuis & Vlietland,