Steun ons

Naast de inkomsten vanuit het Ministerie van Volksgezondheid en de eigen bijdragen is Hospice De Vier Vogels afhankelijk van giften. Hiermee kunnen we extra voorzieningen realiseren die het welzijn van de bewoners en naasten veraangenamen.

Wij vinden het essentieel dat de bewoners een zo aangenaam mogelijk verblijf hebben. Dat zit vaak in de kleine dingen: bloemen op tafel en in de buitenbakken, kunst aan de wanden, een lekker kopje vers bereide soep. Kortom, alles dat eraan bijdraagt dat bewoners, hun familie en vrienden zich thuis voelen.

Naast de inkomsten vanuit het Ministerie van Volksgezondheid de eigen bijdragen is Hospice De Vier Vogels afhankelijk van giften. Hiermee kunnen we extra voorzieningen realiseren door bijvoorbeeld kleinschalige projecten die het welzijn van de bewoners en naasten veraangenamen.


Wat wij doen met uw gift?

Van deze giften kunnen wij onder meer:

  • een huiselijke sfeer creëren van een bijna-thuis-huis, met bijvoorbeeld iets lekkers bij de koffie, verse bloemen en kaarsen;
  • de kwaliteit van leven voor onze bewoners bevorderen door hen een ontspannende massage aan te bieden, die de pijn (even) doet vergeten;
  • ontspanning bieden in de vorm van (live) muziek of (creatieve) workshops;
  • de tuin onderhouden waarin onze bewoners beschut kunnen genieten van de buitenlucht en bloemenpracht. 


Hoe kunt u ons helpen?

U kunt voor € 5,00 per maand al vriend worden van Hospice De Vier Vogels. Hiervoor krijgt u twee keer per jaar een nieuwsbrief via de mail toegestuurd. Uw donatie is welkom op NL58 INGB 0000035254, ten name van Hospice Rotterdam.

Het is ook mogelijk om een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse bijdrage te storten via een machtiging.

Onderaan kunt u het machtigingsformulier invullen.

Testament

U kunt ook in uw testament opnemen dat een deel van uw nalatenschap ten goede komt aan Stichting Hospice Rotterdam.

ANBI

Omdat Hospice De Vier Vogels de ANBI-status heeft, kunt u uw gift of periodieke schenking – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van uw belastbaar inkomen. Vermeld hierbij het RSIN-nummer van Hospice De Vier Vogels: 817152982. 

Transparante informatie

Een belangrijke voorwaarde van de ANBI-regeling is het publiceren van essentiële informatie over de instelling. Beleidsplannen en jaarverslagen kunt u hier terugvinden.

ONZE SPONSOREN

Elk jaar ontvangen we schenkingen van veel particulieren en enkele (kerkelijke) organisaties. Ook kunnen we cruciale projecten realiseren dankzij royale bijdragen van diverse fondsen en stichtingen. Wij zijn bijzonder dankbaar voor deze ondersteuning van ons werk!

Meer informatie over sponsormogelijkheden? Neem contact op met bestuurslid Saskia van Hardenbroek.

Email: saskia.vanhardenbroek@gmail.com.


Machtigingsformulier

Frequentie* Afschrijving op de laatste werkdag van de gekozen periode
Aanspreekvorm*