Bestuur

Het bestuur houdt zich indirect bezig met het dagelijkse reilen en zeilen van het hospice. De bestuursleden leggen zich vooral toe op een verdere bestendiging en het behoud van bestaansrecht als kleinschalig hospice in Rotterdam. Het kleinschalige karakter en het geven van individuele aandacht vinden de bestuursleden belangrijk. 


Ons bestuur bestaat uit:

  • Marjo de Bot (voorzitter dagelijks- en algemeen bestuur)
  • Hinke Bootsma (dagelijks- en algemeen bestuurslid/secretaris)
  • Jos van Huut (dagelijks - en algemeen bestuurslid/penningmeester)
  • Renee Hooijen (algemeen bestuurslid/huisarts en hospice arts)
  • Saskia van Hardenbroek (algemeen bestuurslid/fondsenwerving)
  • Rob Baljon (algemeen bestuurslid)


Het bestuur is te bereiken via: jmedebot@gmail.com