Bestuur

Het bestuur houdt zich indirect bezig met het dagelijkse reilen en zeilen van het hospice. De bestuursleden leggen zich vooral toe op een verdere bestendiging en het behoud van bestaansrecht als kleinschalig hospice in Rotterdam. Het kleinschalige karakter en het geven van individuele aandacht vinden de bestuursleden belangrijk. 


Ons bestuur bestaat uit:

  • Wart Wijthoff (voorzitter)
  • Hinke Bootsma (secretaris)
  • Cor Vonk (penningmeester)
  • Renee Hooijen (huisarts en hospice arts)
  • Marjo de Bot (HRM)
  • Saskia van Hardenbroek (fondsenwerving)


Het bestuur is te bereiken via sjm@wijthoff.com