‘Dankbaarheid voor de cursus, dankbaarheid voor de ontmoeting met meer personen in de huiskamer, dankbaarheid dat het hospice in coronatijd open heeft kunnen blijven.’

Veel dankbaarheid bij vrijwilligerstraining

Rotterdam, 7 juni 2021 - Onder leiding van vaste trainer Nathalie Roovers stipten we samen met een vijftal vrijwilligers en verschillende onderwerpen aan.

Veel dankbaarheid bij vrijwilligerstraining

Rotterdam, 7 juni 2021, door Marcus Wagenaar

Vanwege Corona was het alweer lang geleden dat het mogelijk was om een vrijwilligers training te geven in de huiskamer van het hospice. De deelnemers waren dan ook erg dankbaar voor de mogelijkheid om lief en leed van binnens- en buitenshuis weer met elkaar te kunnen delen.

Onder leiding van vaste trainer Nathalie Roovers stipten we samen met een vijftal vrijwilligers en verschillende onderwerpen aan. Al tijdens de introductie-ronde kwam er veel los, zoals bijvoorbeeld de rouw die voor een vrijwilliger gepaard gaat met deze coronaperiode. Ook het feit dat er minder mensen in huis zijn werd bij stilgestaan. De verbinding met elkaar is immers noodzakelijk om er voor de bewoners te kunnen “zijn”. Een nieuwe vrijwilliger gaf tijdens de introductie aan zonder werk te zitten, wat leidde tot een interessant gesprek over wat onze verschillende “rollen” voor ons betekenen en wat er gebeurt als er een rol wegvalt. Iets waar natuurlijk ook de bewoners in het hospice continue mee te maken hebben en mee worstelen.

Na veel delen, en heerlijke appeltaart, was het tijd voor een korte oefening waarbij we in tweetallen  nadachten  over wat je aan materie mee zou willen nemen wanneer je zelf in een hospice zou komen te liggen. Veel mensen noemden muziek  maar ook foto’s, boeken en knuffels waren de moeite van het meenemen waard.. Dit groepsgesprek gaf de aanwezige vrijwilligers direct nieuwe inspiratie voor zowel hun eigen leven, als voor de omgang met onze bewoners.

Concluderend was er vooral sprake van veel dankbaarheid: dankbaarheid voor de cursus, dankbaarheid voor de ontmoeting  met meer personen in de huiskamer, dankbaarheid dat het hospice in coronatijd open heeft kunnen blijven. Voor vele vrijwilligers is het immers veel meer dan simpelweg een hospice, namelijk een tweede thuis. Het afsluitende gedicht dat Nathalie voorlas was daarom een prachtig einde  van een leerzame middag:Thuis

Ik was eens onderweg

naar het einde van de wereld

Ik wilde weten hoe het was

heel ver van huis.

Maar toen ik eenmaal aankwam

aan het einde van de wereld

was daar niemand thuis.


Ik draaide me om

en begon terug te lopen

tot ik me bedacht

en bleef waar ik was

Op deze groene plek

lag alles voor me open:

de  wereld in de lucht

en de hemel in het gras.


Van bomen die er stonden

van dingen die ik droomde

van alles wat ik vond

bouwde ik een huis.

Er was groente en die groeide,

er was water en dat stroomde

en de die scheen

te zeggen: Welkom thuis.


Erik van Os